Πανελλήνιο Συνέδριο Υαλοειδούς – Αμφιβληστροειδούς 14-16 Ιανουαρίου 2016

Ο ιατρός θα απουσιάζει 14-16 Ιανουαρίου στο Πανελλήνιο Συνέδριο Υαλοειδούς – Αμφιβληστροειδούς στην Αθήνα   Το συνέδριο θα ακολουθήσει την οργάνωση του προηγηθέντος 10ου Συνεδρίου με τη συμμετοχή σπουδαίων και εξεχόντων Ελλήνων και ξένων ομιλητών. Θα επαναληφθεί η επιτυχημένη διοργάνωση των debates από διαπρεπείς ξένους συναδέλφους. Το διεθνώς επιτυχημένο στρογγυλό τραπέζι της παρουσίασης χειρουργικών επιπλοκών…