γλαύκωμα
γλαύκωμα

Το γλαύκωμα περιλαμβάνει μια σειρά δυσλειτουργιών του οφθαλμού που χαρακτηρίζονται από οπτική νευροπάθεια (απώλεια νευρικών ινών – κοίλανση οπτικού νεύρου) και απώλεια οπτικού πεδίου. Ο κυριότερος παράγοντας κινδύνου για την εξέλιξη του γλαυκώματος αποτελεί η ενδοφθάλμια πίεση.

Τα κυριότερα είδη γλαυκώματος είναι:

  1. Το πρωτοπαθές γλαύκωμα ανοικτής γωνίας

  2. Το γλαύκωμα στενής – κλειστής γωνίας

  3. Δευτεροπαθή γλαυκώματα (Μετατραυματικό, Αποφολιδωτικό κ.α.)

  4. Συγγενές γλαύκωμα

Ο κυριότερος τρόπος θεραπείας του γλαυκώματος αποτελεί η μείωση της ενδοφθάλμιας πίεσης η οποία μπορέι να γίνει είτε φαρμακευτικά (με σταγόνες) είτε χειρουργικά.

Ο ετήσιος προληπτικός έλεγχος σε ηλικία πάνω από 40 έτη και ειδικά στα άτομα που έχουν θετικό οικογενειακό ιστορικό είναι απαραίτητος για την έγκαιρη διάγνωση και εαν χρειαστεί θεραπεία του γλαυκώματος. Δυστυχώς στις περισσότερες περιπτώσεις το γλαύκωμα αρχίζει χωρίς συμπτώματα, και όταν αυτά εμφανιστούν είναι ήδη πολύ αργά για αποτελεσματική αντιμετώπιση. Το κύριο σύμπτωμα του γλαυκώματος αποτελεί η περιφερική έκπτωση του οπτικού πεδίου.

Όραση πριν και μετά την επέμβαση

Επεμβαση γλαυκωμαΕπεμβαση γλαυκωμα