Η πρεσβυωπία αποτελεί το συχνότερο πρόβλημα όρασης στα άτομα μέσης και μεγαλύτερης ηλικίας. Παρουσιάζεται σε όλους τους ανθρώπους μετά την ηλικία των 40-45 ετών ως αδυναμία εστίασης σε κοντινά αντικείμενα και εύκολης κόπωσης μετά από διάβασμα, ιδιαίτερα όταν δεν υπάρχει καλός φωτισμός. Το γιατί εμφανίζεται η πρεσβυωπία δεν είναι ακόμα απόλυτα εξακριβωμένο. Θεωρείται ότι οφείλεται σε προοδευτική απώλεια της ελαστικότητας του κρυσταλλοειδούς φακού του οφθαλμού, αλλά και στην αύξηση της διαμέτρου του με την ηλικία – δύο διαταραχές που σταδιακά μειώνουν την ικανότητα προσαρμογής και εστίασης μεταξύ μακρινών και κοντινών αντικειμένων.

Η πρεσβυωπία παρουσιάζεται σε όλους τους ανθρώπους ανεξάρτητα από το φύλο τους και από το αν παρουσιάζουν άλλες διαθλαστικές ανωμαλίες (λ.χ. μυωπία, υπερμετρωπία, αστιγματισμό ή εμμετρωπία). Ωστόσο, σε όσους έχουν υπερμετρωπία ή μυωπία, η εμφάνιση της πρεσβυωπίας συμβαίνει νωρίτερα, συνήθως μετά την ηλικία των 35 ετών.

Η διόρθωση της πρεσβυωπίας επιτυγχάνεται με γυαλιά, φακούς επαφής ή χειρουργικές επεμβάσεις.

Τα γυαλιά κοντινής όρασης αποτελούν το συχνότερο βοηθητικό μέσο στην αντιμετώπισή της. Τα πρεσβυωπικά γυαλιά διακρίνονται σε απλά, διπλεστιακά και πολυεστιακά. Τα πολυεστιακά έχουν το πλεονέκτημα ότι εστιάζουν σε όλες τις αποστάσεις. Αρκετές φορές, όμως, δεν επιλύουν το πρόβλημα οράσεως των ασθενών, διότι περιορίζουν την ακτίνα της όρασης και είναι σχετικά δύσκολο να τα συνηθήσει ο σθενής καθώς πρέπει να μετακινεί το κεφάλι του ανάλογα με την απόσταση που θέλει να επιτύχει ευκρινή όραση.

Οφθαλμιατρείο
Οφθαλμιατρείο